Melejitkan Semangat Tinggi
Easystem   30 Juli 2018   Dibaca 1111 kali  

PENGERTIAN HIMMAH'ALIYAH

 Himmah secara bahasa maksudnya adalah keinginan hati yang kuat. Sementara itu, secara istilah, himmah 'aliyah adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu sebelum terjadi, dari kebaikan atau keburukan. Al-Imam Ibnu-Qayyim berkata, "Hmmah" adalah awal dari sebuah keinginan 

 Yang dimaksud dengan himmah 'aliyah di sini adalah keinginan kuat dan semangat yang tinggi dari seorang hamba. Apabila keinginan dan semangatnya berhubungan dengan kebenaran maka dia akan mencari (kebenaran itu) dengan sungguh-sungguh.

URGENSI HIMMAH 'ALIYAH

1. Menjauhkan diri dari perkara rendahan

 Orang yang punya semangat yang tinggi, dia akan bekerja keras, dia akan menjauhi perkara yang rendahan, perkara yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabada:

"Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Mulia, Mencintai kemuliaan, dan Mencintai akhlak yang tinggi, dan Allah Memberi perkara yang rendahan."

 Al-Imam Ibnul-Qayyim berkata, "Barang siapa yang tinggi keinginannya, khusyuk jiwanya, maka dia akan bersifat dengan setiap akhlak yang mulia. Akan tetapi, barang siapa yang rendah keinginannya dan jiwanya telah melampaui batas, maka dia akan selalu bersifat dengan akhlak yang berlebihan."

2. Menjadi jiwa yang mulia dan bagus 

Al-Imam Ibnul-Qayyin berkata, "Maka jiwa yang mulia tidak akan ridha dengan perkara perkara kecuali perkara yang tinggi, mulia, punya keutamaan dan hasil yang terpuji. Sedangkan jiwa yang rendahan akan berputar pada perkara yang rendahan saja, ibaratnya seperti lalat yang selalu berputar di sekitar kotoran. Jiwa yang tinggi dan mulia tidak akan ridha dengan perkara kezhaliman, tidak juga dengan perkara maksuat, tidak dengan pencurian,khianat, karena jiwanya lebih besar dan mulia dari perkara-perkara teresbut. sementara itu, jiwa yang rendahan menjadi kebalikan dari hal tersebut.

Sumber : Majalah Dakwah Islam (sedikit perubahan)

 
Tags :
5

Bagikan :


Baca Juga

Ketika Sang Suami Tidak di Rumah